Mã SP Tên SP Số lượng Đơn giá Thành tiền
             
34 tole Kilplock khổ 945 mm   x 0 = 0.000VNĐ
Tổng số tiền: = 0.000 VNĐ
             

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
 
 
VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
   
 
 
Tên khách hàng:  
Địa chỉ:  
Điện thoại:    
Email:    
Ghi chú: